Εκτύπωση Μέσω Terminal Server

 

 

Εκτύπωση σε δικτυακό εκτυπωτή

 

Κατά την σύνδεση σε terminal server, επιλέγοντας τους τοπικούς πόρους του προγράμματος Απομακρυσμένη Επιφάνεια Εργασίας, δίνονται ως διαθέσιμοι οι τοπικοί εκτυπωτές του client. Ωστόσο, παρουσιάζεται το 'πρόβλημα' να μην εμφανίζονται στους διαθέσιμους εκτυπωτές του terminal server αυτοί οι εκτυπωτές του client, οι οποίοι είναι δικτυακοί μέσω θύρας IP. Το θέμα αυτό το αναγνωρίζει και η Microsoft, όχι ως πρόβλημα αλλά ως εκ σχεδιασμού του terminal server. Εδώ περιγράφεται η διαδικασία παράκαμψης αυτού του προβλήματος. Για να υλοποιηθεί η παρακάτω διαδικασία πρέπει ο client να τρέχει Windows σε έκδοση 2000, XP, 2003.

Στον υπολογιστή του client θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

  • Εγκαταστήστε τον οδηγό (driver) για τον δικτυακό εκτυπωτή.

  • Μοιράστε αυτόν τον εκτυπωτή με κάποιο όνομα (π.χ. tsprinter).

  • Σε μία αχρησιμοποίητη θύρα του client (π.χ. LPT3) κάνετε εγκατάσταση έναν εκτυπωτή συμβατό με τον δικτυακό (π.χ. αν ο δικτυακός είναι HP LaserJet 1320 PCL 5e, χρησιμοποιείστε ως τοπικό τον HP LaserJet 2100).

  • Κάνετε χρήση της εντολής net use για την θύρα αυτή στην τοπική διανομή του δικτυακού εκτυπωτή:
    (net use LPT3 \\clientname\tsprinter)

  • Ο τοπικός εκτυπωτής που εγκαταστάθηκε στην LPT3 είναι διαθέσιμος στον terminal server και μπορείτε πλέον να εκτυπώνετε από τον terminal server σε αυτό τον εκτυπωτή.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει και για εκτυπωτή που δεν μοιράζεται μέσω θύρας IP, αλλά μέσω άλλου υπολογιστή (κοινή χρήση).

 

 
 

Εκτύπωση σε εκτυπωτή ακίδων

 

Μπορεί να υπάρξει η ανάγκη εκτύπωσης μέσω Terminal Server, από έναν συνδεδεμένο client, σε εκτυπωτή ακίδων (π.χ. για εκτύπωση θεωρημένων, κτλ). Για να το επιτύχετε αυτό, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

  • Εγκαταστήστε έναν εκτυπωτή τύπου Generic Text Only Printer (π.χ. με όνομα Generic) στον τοπικό υπολογιστή ο οποίος θα τυπώνει στην θύρα LPT1. Αν και ο εκτυπωτής έχει οδηγούς (drivers), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς που προβάλλονται στην λίστα των διαθέσιμων οδηγών (Generic Text).

  • Κάνετε ενεργοποίηση της κοινής χρήσης του εκτυπωτή με κάποιο όνομα (π.χ. Generic).

  • Εγκαταστήστε έναν ίδιο εκτυπωτή Generic Text Only (π.χ. με όνομα Generic) στον Terminal Server, ο οποίος θα τυπώνει στην τοπική θύρα LPT1.

Κατά τη σύνδεση ενός terminal client, πρέπει να γίνεται η χρήση της εντολής net use (αλλιώς να υπάρχει στα start up script), η οποία ουσιαστικά θα ανακατευθύνει την εκτύπωση από την τοπική θύρα LPT1 του terminal server στην τοπική θύρα LPT1 του συνδεδεμένου client (net use LPT1: \\<terminal client name>\Generic).

Μέσα στο Argus, προσθέτουμε ένα νέο εκτυπωτή με κάποια περιγραφή  (π.χ. GenericTerminal), αφήνουμε κενή την τιμή στο Printer Path και στο τοπικό όνομα επιλέγουμε την τιμή που θα βρούμε στην τοπική LPT1 και αντιστοιχεί στον εκτυπωτή που δώσαμε στην εντολή (π.χ. Generic).

 
 
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙