Παρουσίαση του ArgusERP

 

 

 

Σε 60 λεπτά, δίνεται μια συνοπτική περιγραφή των εφαρμογών Argus και γίνεται κατανοητή η ωφέλεια που θα έχει ένας φορέας κατάρτισης από τη χρήση του.

 
 
Το λογότυπο της εταιρίας