Εγχειρίδιο Χρήσης

 

Εγχειρίδιο Χρήσης των ArgusERP / SharpCRM / ArgusWEB.

Συνοπτικά, το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει:

 
 
Argus
  • Λογιστική
  • Εμπορική Διαχείριση
  • Προγράμματα
  • Εκπαιδευτές/στελέχη
  • Καταρτιζόμενοι/ωφελούμενοι
  • Εταιρίες
  • Εργαλεία
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων – Troubleshoot
  • Case Studies
 
 
 
SharpCRM
 
 
 
Τεχνικά Θέματα
 
 
 
Αναβαθμίσεις
 
 
Το λογότυπο της εταιρίας