Εισαγωγή Αρχείου ΑΠΔ - Μισθοδοσία Προσωπικού

 

Κατά την εισαγωγή στο ArgusERP# του αρχείου ΑΠΔ από κάποιο άλλο λογισμικό που το έχει παράξει, μπορεί να υπάρχει κάποιο σφάλμα με το μήνυμα:

 
   The conversion of a char data type to a datetime ...

 

Αυτό συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις παλαιότερων εκδόσεων αυτών των λογισμικών που αντί για κενό στην προβλεπόμενη θέση, είχαν μηδενικά (0).

Για να λύσετε αυτό το θέμα, αφού παράξετε το αρχείο της ΑΠΔ, κατεβάστε το εργαλείο ΑΠΔ Converter και ακολουθήστε τις οδηγίες για την μετατροπή του. Στην συνέχεια, εισάγετε το αρχείο αυτό κανονικά στο ArgusERP#.

 
 
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙