Argus Global Logo
Argus Global Logo

ArgusWEB

 

Είναι ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο portal που απευθύνεται σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δήμους, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Εταιρίες Εύρεσης Εργασίας, με στόχο τόσο την μηχανογράφηση της προώθησης στην απασχόληση, όσο και την αποτελεσματικότητα της τελευταίας. Έχει σαν βασικό στόχο να βοηθήσει ανέργους ή εργαζόμενους στην αναζήτηση εργασίας, αλλά και τους υποψήφιους εργοδότες στην αναζήτηση κατάλληλου για τις ανάγκες τους προσωπικού, παρέχοντας ένα σύνολο ηλεκτρονικών λειτουργιών όπως:

Το ArgusWEB ως πλατφόρμα ανοικτής αρχιτεκτονικής, παρέχει την δυνατότητα πλήρους αισθητικής και λειτουργικής προσαρμογής στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη. Ενσωματώνει την μεγαλύτερη open source CMS πλατφόρμα παγκοσμίως που είναι βασισμένη σε τεχνολογίες αιχμής της Microsoft (ASP.NET - SQL Server), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα προσαρμογής της μορφής (χρώματα, σχήμα κλπ) αλλά και του περιεχομένου, με την προσθήκη με εύκολες διαδικασίες επί πλέον σελίδων και λειτουργιών.

Το portal υιοθετεί τεχνικές Master Pages και Themes του ASP.NET: Ο πελάτης μπορεί να δημιουργήσει την δική του αισθητική, αλλάζοντας χρώματα, σχέδια και εικόνες. Επιπλέον, δημιουργώντας νέες σελίδες και ενσωματώνοντας τα διαθέσιμα παραμετρικά controls, κάνει το portal μοναδικό, ταυτίζοντάς το με το υπάρχον site.

Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον WEB 2.0 και υποστηρίζεται πλήρως από το .ΝΕΤ Framework της Microsoft, αξιοποιώντας στο έπακρο τα πλεονεκτήματά του. Για την δημιουργία και ανάπτυξή της, έχουν χρησιμοποιηθεί όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες που υιοθετούμε στην ArgusGlobal που περιλαμβάνουν ενδεικτικά τεχνολογίες Ajax, ASP.NET κλπ. Το αποτέλεσμα είναι, η αίσθηση από τη χρήση να είναι άριστη και η ταχύτητα ανταπόκρισης μεγάλη ακόμα και σε περιβάλλον μικρών συνδέσεων internet.

Σημειώνουμε ακόμα ότι, η εταιρία μας, ανταποκρινόμενη στις νέες απαιτήσεις των πελατών αλλά και στις προκλήσεις της αγοράς και των νέων δεδομένων που συνεχώς προκύπτουν, εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη νέων εκδόσεων του λογισμικού με νέες λειτουργίες οι οποίες εγκαθίστανται μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών στον πελάτη στα πλαίσια της υποστήριξης.

 

Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαλειτουργικότητα με το Argus

Το portal εκτός από την ανεξάρτητη λειτουργία του, μπορεί να διαλειτουργήσει πλήρως με το σύστημα διαχείρισης ΚΕΚ, ARGUS

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες που προσφέρονται σε καταρτισθέντες, ανέργους, εταιρίες κα..

 

 • Διαρκής υποστήριξη από την ArgusGlobal με ενημερώσεις και νέες εκδόσεις.

 • Βασισμένο στο Microsoft ASP.NET Framework.

 • Πλήρης προσαρμοστικότητα και παραμετροποίηση: Όλα τα γραφικά του portal, τα χρώματα και τα controls. μπορούν να αλλαχτούν και να προσαρμοστούν με τις ανάγκες του φορέα.

 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων σελίδων, εμπλουτίζοντας το portal με οποιοδήποτε περιεχόμενο.

 • Συνεργασία και διαλειτουργικότητα ArgusGlobal - πελάτη, με αντικείμενα άλλα πέραν του λογισμικού που αγοράστηκε.

 • Ενσωματωμένα modules και λειτουργίες τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας. Παραμετρικό σύστημα εγγραφής νέων χρηστών και απόδοση Username και Password.

 • Διαχείριση των Νέων του portal με εξελιγμένο on-line κειμενογράφο.

 • Σύστημα διαχείρισης σελίδων έτσι ώστε να δημιουργούνται σελίδες με περιορισμένη κατά περίπτωση πρόσβαση (είτε ελεύθερη, είτε από υποψήφιους, είτε από εργοδότες, είτε από εκπαιδευτές, είτε από χρήστης του Argus που διαλειτουργεί με αυτό).

 • Λειτουργίες γρήγορης και σύνθετης αναζήτησης αγγελιών και βιογραφικών, βάσει επιθυμητών κριτηρίων αλλά και αυτόματο 'ταίριασμα' βιογραφικών με αγγελίες εργασίας.

 

Προαπαιτούμενα Εγκατάστασης

 

Υλικό (Hardware)

Οι σημερινοί τυπικοί υπολογιστές που χρησιμοποιούνται ως Web Servers πληρούν τις απαιτήσεις του συστήματος.

Λογισμικό (Software)

 • Web Server με IIS 7.0 (Internet Information Services) ή ανώτερο. Τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows Vista, 7 Professional, ή Windows Server (2008 ή νεότερο) παρέχουν αυτή τη δυνατότητα.
 • Microsoft® .NET Framework 4
 • Microsoft® SQL Server 2008 ή νεότερο. Σημείωση: Εάν χρησιμοποιηθεί παράλληλα με το πληροφοριακό σύστημα Argus, αξιοποιήται η υπάρχουσα εγκατάση του SQL Server
 
 

Πελάτες


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙