Argus Global Logo
Argus Global Logo

ArgusWEB - Υπηρεσίες

 

 

 
 
Καταρτισθέντες – Άνεργοι που αναζητούν εργασία
  • Δυνατότητα εγγραφής και καταχώρησης του βιογραφικού τους στο μητρώο του συστήματος.
  • Δυνατότητα προσδιορισμού των απαιτήσεων για αναζήτηση θέσης εργασίας σε σχέση με συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή εργασίας, με την ειδικότητα, με το είδος, με τη σύμβαση απασχόλησης κλπ.
  • Εγγραφή στην υπηρεσία ειδοποίησης με e-mail ή και SMS όταν εισάγεται στο σύστημα από υποψήφιο εργοδότη, αγγελία που είναι συμβατή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αλλά και με τις απαιτήσεις του.
  • Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ερωτημάτων αναφορικά με την ανεύρεση εργασίας, και τα οποία θα προωθούνται για απάντηση στον καθορισμένο από τον φορέα υπεύθυνο προώθησης στην απασχόληση.
  • Βοήθεια, με τη χρήση οδηγού, στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος σύμφωνου με το ευρωπαϊκό πρότυπο. Τα καταχωρημένα στοιχεία στο μητρώο του καταρτιζόμενου, ενσωματώνονται στο βιογραφικό αυτόματα.
  • Ενημέρωση για τα προγράμματα κατάρτισης που πρόκειται να υλοποιηθούν στην περιοχή τους και δυνατότητα on-line έκφρασης ενδιαφέροντος συμμετοχής σ’ αυτά.
  • Παροχή υπηρεσιών τηλεκατάρτισης σε αντικείμενα που σχετίζονται με την προσπάθεια του ανέργου στην αναζήτηση εργασίας όπως:
  • Σύνταξη βιογραφικού
  • Οδηγίες για μια επιτυχημένη συνέντευξη κα.
 
 
Καταρτισθέντες του ΚΕΚ
 
 
Εταιρίες – Υποψήφιοι Εργοδότες
 
 
Εκπαιδευτές – Συνεργάτες
 
 
Λοιπές Υπηρεσίες
 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙