Argus Global Logo
Argus Global Logo

ArgusWEB - Διαλειτουργικότητα

 

Το portal εκτός από την ανεξάρτητη λειτουργία του, μπορεί να διαλειτουργήσει πλήρως με το σύστημα διαχείρισης ΚΕΚ, ARGUS. Με την διαλειτουργικότητα αυτή:

 

Συνδέεται η λειτουργία του portal και συμπληρώνει τις λειτουργίες του Argus σε σχέση με την παρακολούθηση των καταρτιζομένων μετά το πέρας της κατάρτισης αλλά και σε σχέση με την προώθηση στην απασχόληση. Έτσι, μετά το πέρας της κατάρτισης, όσοι καταρτισθέντες επιθυμούν, μπορούν να λάβουν στοιχεία εισόδου (username, password) στο portal στο οποίο θα έχει καταχωρηθεί αυτόματα το βιογραφικό τους και θα μπορούν να το επισκέπτονται για να διευκολυνθούν στην αναζήτηση εργασίας. Το ίδιο μπορεί να γίνεται και με τις εταιρίες πρακτικής / προώθησης του Argus. Όσες εταιρείες επιθυμούν θα μπορούν να προμηθεύονται από τον φορέα τα στοιχεία σύνδεσης, ώστε να μπορούν επισκεπτόμενοι το portal να αναζητήσουν μόνοι τους υποψηφίους για την κάλυψη πιθανών θέσεων εργασίας.

Αξιοποιείται η υπάρχουσα παραμετροποίηση του Argus. Έτσι χρησιμοποιούνται οι ειδικότητες απασχόλησης, δραστηριότητες επιχειρήσεων κλπ που είναι ήδη καταχωρημένα στο Argus, με αποτέλεσμα την ταχύτατη θέση σε λειτουργία του portal.

Αλληλοενημερώνονται αυτόματα οι πίνακες των καταρτιζομένων και εταιρειών του ARGUS με τους αντίστοιχους υποψηφίων και εργοδοτών του portal.

 
 
 

Πελάτες


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙