Ποιοι είμαστε

H ArgusGlobal είναι μια δυναμική και ευέλικτη εταιρία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής με έδρα την Πάτρα. Το έμψυχο δυναμικό της αποτελείται από πρωτοπόρους επαγγελματίες του χώρου, με πολυετή εμπειρία στον τομέα του επιχειρηματικού λογισμικού και υπηρεσιών οι οποίοι δημιουργούν καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα αξιοποιώντας στο έπακρο τις προσφερόμενες τεχνολογίες αιχμής.

Ειδικεύεται στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διάθεση λογισμικού αλλά και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης για επιχειρήσεις. Τεχνολογίες Αιχμής Η φιλοσοφία ανάπτυξης λογισμικού και συνεργασίας που μας χαρακτηρίζει, επιβάλει την χρήση τεχνολογιών αιχμής για την δημιουργία αυτού του λογισμικού.

Εμείς στην ArgusGlobal δεν σταματάμε ποτέ να αξιοποιούμε νέες τεχνολογίες και νέες ιδέες στον χώρο του software development and engineering. Δυνατότητες Λογισμικού Η ίδια φιλοσοφία που χαρακτηρίζει την δομή ανάπτυξης του λογισμικού ArgusWEB, ενσωματώνεται και στις δυνατότητες του λογισμικού που παράγουμε. Η λέξη «συνεργασία» επαναλαμβάνεται λειτουργικά συνεχώς: Συνεργασία και διαλειτουργικότητα λογισμικού με λογισμικό. Συνεργασία και διαλειτουργικότητα εγκατάστασης με εγκατάσταση και άρα τελικά αύξηση των δυνατοτήτων συνεργασίας – ευκαιριών κατά περίπτωση μεταξύ των χρηστών (πελατών). Συνεργασία και διαλειτουργικότητα ArgusGlobal - πελάτη, με αντικείμενα άλλα πέραν του λογισμικού που αγοράστηκε. Βασική παράμετρος της πολιτικής μας είναι η συνεχής και ποιοτική υποστήριξη του πελάτη, μετά τη πώληση, και η συχνή δημιουργία νέων εκδόσεων των προϊόντων της, ώστε να εξασφαλίζεται πάντα η αξιοπιστία τους. Οι νέες εκδόσεις δεν ενσωματώνουν μόνο τις νομοθετικές εξελίξεις, αλλά περιλαμβάνουν ένα φάσμα τεχνολογικών αναβαθμίσεων και εμπλουτισμό με νέες ιδιότητες ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη και τις ανάγκες της αγοράς. ενδεικτικά έργα Η εταιρία μας έχει υλοποιήσει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους εταίρους μια μεγάλη σειρά έργων.

Τι κάνουμε

Ενδεικτικά κάποια από τα έργα της εταιρίας μας που έχουν υλοποιηθεί αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους εταίρους:

  • Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Εξυπηρέτησης Πελατών – CRM Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης του οργανογράμματος του φορέα.

  • Ανάπτυξη, αναβάθμιση και συστηματοποίηση της ηλεκτρονικοποίησης του πελατολογίου του ΚΕΚ (αφορά όλους του συναλλασσόμενους, δηλ. Πελάτες, Καταρτιζόμενους, Εκπαιδευτές και Εταιρίες).

  • Αναβάθμιση μητρώων συναλλασσομένων σε επίπεδο λειτουργιών, για την καταγραφή και επεξεργασία πληροφοριών σε πολλαπλά επίπεδα των συνεργασιών της επιχείρησης σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

  • Παρακολούθηση των επικοινωνιών και εκτέλεση μαζικών ενεργειών επικοινωνίας (campaigns κλπ). Καθοδήγηση προσωπικού στην εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων επικοινωνίας.

  • Προμήθεια και Εγκατάσταση Λογισμικού Διαχείρισης Εγγραφών Ανάπτυξη συστήματος κεντρικής διαχείρισης και αποθήκευσης εγγράφων διασυνδεδεμένο με το ERP και το σύστημα διαχείρισης έργων ώστε κάθε έγγραφο να σχετίζεται με το έργο που αφορά, το τμήμα της εταιρείας που το δημιούργησε καθώς και τον συναλλασσόμενο που αφορά.

  • Δυνατότητα πολλαπλής αναζήτησης εγγράφων ανά έργο, χρήστη, ομάδα, συναλλασσόμενο αλλά και με λέξεις κλειδιά. Προμήθεια και Εγκατάσταση Λογισμικού Συστήματος Διαχείρισης Έργων Δημιουργία της δομής διαχείρισης των έργων του φορέα σε πολλαπλά επίπεδα ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

  • Παρακολούθηση της ροής του φυσικού αντικειμένου, επιμερισμός της ροής του ανά τομέα, σημείο δραστηριότητας, και κατά μονάδα ανθρώπινου δυναμικού, δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και αντιστοίχiσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με την εξέλιξή του στο χρόνο, δυνατότητα σύγκρισης της υλοποίησης κάθε έργου ή μονάδα έργου σε σχέση με τον αρχικά προγραμματισμένο κ.λπ.

Η Φιλοσοφία μας

Για να γίνει καλό λογισμικό σήμερα, πρέπει να συνδυαστούν μια σειρά από προϋποθέσεις… Πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός γνώσης των αναγκών, ύπαρξης των κατάλληλων εργαλείων ανάπτυξης, τεχνολογικές δυνατότητες, όραμα για την αναζήτηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας που θα προχωρήσουν το λογισμικό στο μέλλον. Παλιά, και λέγοντας «παλιά» στα πλαίσια του πληροφορικού χρόνου, εννοούμε μόλις πριν 2-3 χρόνια, μπορούσαν όλα αυτά να υπάρχουν ακόμα και στον ίδιο άνθρωπο ο οποίος, αν είχε μάλιστα ένα σχετικό ταλέντο θα μπορούσε να ολοκληρώσει σχεδόν μόνος του, σημαντικού μεγέθους έργα. Σήμερα αυτό είναι παρελθόν. Η τεχνολογική επανάσταση που συντελείται και απαιτεί πλέον την λειτουργική ολοκλήρωση πολλών διαφορετικών τεχνολογιών για την δημιουργία λογισμικού, δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Λέξεις όπως ASP.NET, C#, Web 2.0, AJAX, SQL Server, Web Services, Smart Clients, κ.α., μοιράζονται στο λεξιλόγιο πολλών ανθρώπων που πρέπει αναγκαστικά να συγχρονιστούν και να συνδυάσουν τις δυνατότητές τους για να γίνει το όραμα πραγματικότητα.

Πελάτες (ενδεικτικά) 

Πελάτες


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙